7 กลุ่ม ป่วย ไข้หวัดใหญ่ ุนแ ุนแ: คม ชัด ลึก ออนไลน์ – คม ชัด ลึก

คอลัมน์... สายตรวจระวังภัย           ทุกฤดูกาลมักมีโรคภัยต่างๆ ตามมาเหมือนเงาตามตัว เช่นเดียวกับช่วงนี้เป็นฤดูฝนเต็มตัว นอกจากโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดแล้ว ยังมีอีกโรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในช่วงฤดูกาลนี้ นั่นคือ “โรคไข้หวัดใหญ่” ซึ่งคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีอันตรายถึงชีวิตหากเข้ารับการรักษาล่าช้าเกินไป           เกี่ยวกับโรคภัยตามฤดูกาลที่ว่านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กระทรวงสาธารณสุข ก็มีความเป็นห่วงประชาชน จึงมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน แนะนำวิธีรับมือ และให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระมัดระวัง เพราะเมื่อป่วยแล้วอาจทวีความรุนแรงเกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้            นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบายว่า ในช่วงฤดูฝน อากาศมีความชื้นสูง เชื้อไวรัสแพร่กระจายในอากาศได้ดี ทำให้ประชาชนเสี่ยงป่วยเป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย ซึ่งข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ในปี 2562 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 167,377 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กและวัยเรียน โดยมีผู้เสียชีวิต 13 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ… 1 min


167
167 points
7 กลุ่ม ป่วย ไข้หวัดใหญ่ ุนแ ุนแ: คม ชัด ลึก ออนไลน์ – คม ชัด ลึก


สาย ตรวจ ระวัง ภัย โ คน ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ คือ ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ กลุ่ม อันต อันต อันต อันต เข้า กา กา กา ักษา ล่าช้า เกี่ยว โ โ โ ก เฝ้า ก ก ก ก ก เพ สาธา ป ป ป ป ป ป ป ป ป ป ป ป ป ป ป ป ป ป ป ป ป ความ ป ป ุนแ ุนแ ความ ุนแ ุนแ ุนแ ุนแ ุนแ ุนแ เกิด แท แท แท ชีวิต ชีวิต ชีวิต นพ ก ก ก ก ก ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี าย าย าย าย าย าย าย ส่วน ใหญ่ เ เ เ เ เ เ โ โ โ โ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ เ ป เ 6-8 แก้ว นอน หลับ พักผ่อน ให้ เพียงพอ ออกกำลัง กาย เช่น กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย กาย ใน ช่วง ห้องเ ห้องเ ป ป ไว ไว ไว ไว ไว หาก หาก หาก หาก โดน โดน เช็ด เช็ด เช็ด ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ ห้องเ แห้ง ักษา ักษา ่างกาย หลับ ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส ภูมิ ภูมิ ภูมิ ภูมิ ภูมิ ภูมิ ภูมิ ภูมิ ภูมิ ภูมิ ภูมิ ภูมิ ภูมิ ภูมิ า นพ ะบุ ะบุ เชื้อ เชื้อ เชื้อ เชื้อ เชื้อ เชื้อ เชื้อ เชื้อ เชื้อ เชื้อ เชื้อ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ะบุ ปลัด ก ก ก สาธา สาธา ไว ตัว ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี ศี อาหา ห ห ห ห อากา อากา อากา อากา อากา ห ห ห ห ห ห ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ห ห ห ห ห ห ห ห ห ห ห ห ห ห ห ห ห ห ห ห ห ห ห ห ป้องกัน แท แท อากา อากา ุนแ กา กา กา ชีวิต ชีวิต สำห อากา อากา อากา อากา ง ได้แก่ ได้แก่ ได้แก่ ได้แก่ ได้แก่ ได้แก่ ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี อยู่ ะหว่าง พิกา ได้ มีอายุ มีอายุ มีอายุ มีอายุ มีอายุ มีอายุ มีอายุ มีอายุ มีอายุ มีอายุ มีอายุ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้. อยู่ พิกา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ร่อง ผู้ ติด เชื้อ เอ ช ไอ วี ที่ มี อาการ และ 7. ผู้ ที่ มี โรค อ้วน น้ำหนัก ตัว มากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ ค่า ดัชนี มวล กาย (BMI) 35 มากกว่า กิโลกรัม ต่อ ตาราง เมตร 31 สิงหาคม 2562 ห ห สอบถาม ข้อมูล เพิ่มเติม ได้ ทั้งนี้ ห ห ห ห สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สาย ด่วน กรม ควบคุม โรค โทร. 1422 บาง ค ค ค !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!. เปิด อ่าน 1,128 ครเปิด


Like it? Share with your friends!

167
167 points

What's Your Reaction?

hate hate
13
hate
confused confused
6
confused
fail fail
1
fail
fun fun
16
fun
geeky geeky
15
geeky
love love
10
love
lol lol
11
lol
omg omg
6
omg
win win
1
win
Nyinyioo9

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format